k r o p p s
F Y S I O T E R A P E U T

m e d-

K B T  T E R A P E U T

v e t e n

L I V S S T I L  H Ä L S A

n u

 

K U N S K A P  O M  K R O P P E N
O C H  
P S Y K I S K  H Ä L S A

Sanna Lundström

Leg. fysioterapeut MSc folkhälsovetenskap

vidareutbildning inom mental hälsa/psykosomatik, grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (steg 1), akupunktur

FullSizeRender.jpg
Kvinna som får akupunktur

S T R E S S H A N T E R I N G - H Å L L N I N G

A N P A S S A D  T R Ä N I N G - L E V N A D S V A N O R

kroppsmedveten nu

Susanna.mlundstrom@gmail.com

Sollévihuset, Kungstensgatan 2, 114 25 Stockholms län