top of page

kroppsmedvetenhet och återhämtning

Med ökad medvetenhet och kontakt med kroppen kan vi öka vårt välbefinnande genom att lättare förankra oss i nuet. Kroppen och andningen är bra hjälpmedel till att vara närvarande och inte fastna i tankar. Med riktad uppmärksamhet mot vår andning får vi även en upplevelse av kroppen. När vi tränar vår uppmärksamhet på kroppen får vi lättare att uppfatta signaler som stress, trötthet, oro och smärta som förnimmelser som känns i kroppen. Kroppsmedvetenhet hjälper därför till att öka vår självkännedom och ger en bättre förmåga att ta hand om oss och vår hälsa.

Att vårt andningsmönster påverkas av olika känslor är de flesta medvetna om, andningen sker för det mesta automatiskt utan att vi tänker på den. Det är den enda autonoma kroppsfunktionen som vi också kan styra och med andningen kan vi reglera våra känslor och tankar. Liksom sinnet påverkar vår andning så kan vi själva omvänt påverka vår sinnesstämning genom andningen och därmed få hjälp att hantera ex. smärta, oro och stress.

Vår kropp kan hjälpa oss med återhämtning för att minska negativa effekter av stress. Det kan vara i form av en promenad, gärna i naturen, eller någon annan fysisk aktivitet. Det kan också vara i form av rutiner med kortare avbrott som att förankra oss i vår andning, göra en avspänningsövning eller kroppsscanning. Vi kan också vara närvarande i kroppen vid olika vardagliga aktiviteter. Genom att göra flera korta pauser under dagen kan vi motverka att vår fysiologiska och mentala aktivering befinner sig på en hög nivå för länge, denna nedvarvning kan även bidra till att sömnen påverkas positivt.

Vid störd sömn så är oro och stress en vanlig orsak och ofullständig sömn kan leda till ökad stress som kan skapa en ond cirkel. Sömnen är vår viktigaste återhämtningsperiod för vår hjärna och nervsystem och det är då många av kroppens uppbyggande processer pågår, forskning visar att sömnen har stor betydelse för vår hälsa. Många människor får för lite sömn nu för tiden och ibland kan orsaken vara att vi ibland helt enkelt inte prioriterar sömnen. Att sova tillräckligt kan stärka vår motståndskraft och förebygga de negativa konsekvenser som sömnbrist har på vår hälsa.

Smärta och stress framkallar olika muskulära-, autonoma- och endokrina reaktioner. Det vanligaste är muskelspänningar som också är lättast att påverka viljemässigt. Avspänning- och avslappningsövningar finns i olika versioner har använts länge för olika ändamål. Med hjälp av dessa övningar kan ett inre lugn skapas så att både muskulära och autonoma reaktioner påverkas. Avspänning innebär en aktiv process som syftar till att nå en bättre muskulär balans i kroppen vilket kan ge en ökad mental energi. Tillämpad avslappning (TA) är en beteendeterapeutisk metod som tillhör coping-teknikerna (emotionell kontroll) med syfte att lära sig en färdighet att tillämpa i verkliga situationer när man får ångest, panik eller vid stress.

kroppsmedveten nu

© Sanna Lundström

bottom of page