top of page

mage - hjärna - muskler

Nyare forskning visar att kosten kan påverka vår psykiska hälsa. Vårt ätbeteende påverkas exempelvis av upplevd stress till följd av ökat behov av energi. Men beroende av vilken kost vi äter så kan stressen antingen förvärras eller motverkas. Vårt ätbeteende kan också kopplas till andra tillstånd som depression och ångest samt känslor av missnöje med kropp och låg självkänsla.

Fysisk aktivitet och dos-anpassad träning har dokumenterad effekt som behandling vid många olika diagnoser även vid psykisk ohälsa som depression och ångestsyndrom. Det finns också ett starkt stöd för att regelbunden fysisk aktivitet fungerar förebyggande mot depression och har betydelse för att förebygga stressrelaterad ohälsa. För en del människor fungerar regelbunden träning som en buffert mot stress och kan även ha en positiv effekt vid sömnproblem. Det finns studier som visar att det psykiska välbefinnandet, kognition och hjärnkapacitet generellt påverkas positivt. Våra muskler spelar alltså en viktig roll för hur vi mår psykiskt.

kroppsmedveten nu

© Sanna Lundström

bottom of page