top of page

Kylberg-Borgström metoden

F R I H E T - B A L A N S - H Ä L S A

Friheten i rörelse är en förutsättning för balansen. Balansen är en förutsättning för friheten, denna samverkan i människans rörelser ger hälsa. Möjligheten till ett avvägt förhållande mellan tyngdkraft och muskelkraft är en förutsättning för en anpassningsbar och funktionell andning.

Kylberg-Borgström rörelseterapi vilar på en lång tradition och har praktiserats i över 80 år, metoden är en helhetssyn på rörelsefunktionen hos människan. Denna metod hjälper dig att vara närvarande i dig själv och att se och känna vad kroppen gör, att uppmärksamma och förstå hur hållning och rörelsemönster uppstår och varför. När ökad medvetenhet och kunskap om kroppen finns är det möjligt att förändra invanda/förvärvade mönster med minskad muskelspänning och kraft som följd.

​Du lär känna din egen fria hållning genom inbalansering av lederna från fot till nacke i kroppens tre plan. Genom att nya rörelsemönster från olika utgångsställningar lärs in ökar koordinationsförmågan då den djupa sensibiliteten medvetandegörs. Då vår uppmärksamhet på kroppen tränas med medvetna rörelser, hjälper metoden både till ökad självkännedom och kroppskännedom vilket vidgar medvetenheten om de inneboende resurserna att aktivt påverka det egna välbefinnandet. ​

 

Behandlingsmetoden som är upplevelsebaserad och i form av undervisning omfattar utöver rörelseövningar, analys och inbalansering av hållningen, ståendet, sittandet, gåendet, arbetsställningar, andning och avspänning. Dessa integreras successivt i vardagliga aktiviteter.

© Kylberg-Borgström rörelseterapi

kroppsmedveten nu

© Sanna Lundström

bottom of page