Om kroppsmedveten nu

Din kropp och ditt psyke hör ihop, detta samband spelar därför stor roll för hur du mår. Med min inriktning arbetar jag med sambandet mellan kroppens psykiska och fysiologiska system. Både vid smärta, stress och vid någon form av psykisk ohälsa reagerar vi också med symtom som muskelspänningar, förändrat andnings- och hållningsmönster, även kost- och motionsvanor kan förändras. Detta påverkar i sin tur våra tankar, känslor och beteenden.

 

Jag använder mig av ett betendemedicinskt perspektiv vilket innebär att utgå från en helhetssyn på människan och dennes livssituation där kropp och psyke hör ihop och att hälsan är ett resultat av samspelet mellan olika faktorer som även inkluderar de miljömässiga. Utifrån detta synsätt kan vi påverka vår fysiska såväl som psykiska hälsa med vår livsstil, minska och förebygga besvär med vårt beteende. Beteendemedicin som du kan läsa mer om på www.kbt.se är ett tvärvetenskapligt arbetssätt som kombinerar kunskap från medicin och psykologi. 

 

Behandlingarna är individuellt anpassade och syftar till att ge en ökad kunskap och medvetenhet samt till beteendeförändringar som utöver en förbättrad hälsa dessutom kan stärka och utveckla vår återhämtningsförmåga och motståndskraft, vilket kan fungera förebyggande för en mer hållbar hälsa.

 

Jag arbetar med besvär som stressrelaterad ohälsa, sömnbesvär, smärta, ångest, nedstämdhet, depression, låg självkänsla, prestationskrav och med livsstilsförändringar som främjar hälsan.

Ett annat område som jag arbetat mycket med som fysioterapeut är kroppsmedvetandeträning med metoden Kylberg-Borgström rörelseterapi under de 16 år som jag var verksam på praktiken med samma namn.

kroppsmedveten nu

© Sanna Lundström