top of page

k r o p p s
F Y S I O T E R A P E U T

m e d-

K B T  T E R A P E U T

v e t e n

L I V S S T I L  H Ä L S A

n u

 

K U N S K A P  O M  K R O P P E N
O C H  
P S Y K I S K  H Ä L S A

Sanna Lundström

Leg. fysioterapeut MSc folkhälsovetenskap

Specialist i mental hälsa

grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (steg 1), akupunktur

Jogga i parken
FullSizeRender 3.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender 1.jpg
Kvinna som får akupunktur
IMG_4760.PNG
  • Linkedin Social Ikon

kroppsmedveten nu

© Sanna Lundström

bottom of page